Sociala Medier

Idre Fjäll i sociala medier

Följ oss gärna på:
Facebook: https://www.facebook.com/idrefjall
Twitter: @idrefjall
Instagram: @idrefjall
YouTube: https://www.youtube.com/user/TVidrefjall

Officiella Hashtags

För Twitter, Instagram och Facebook är den officiella hashtagen  #vmspeedskiidrefjall


 IDRE FJÄLL

Box 202, 790 91 Idre​

Telefon: +46 (0)253 40 000

E-post: info@idrefjall.se